Oud en nieuws!

In 1953 verkreeg de oprichter van de Steppe de heer W. Jespers, 5 hectare "woeste grond" door ruiling. Deze arme, schrale zandgrond (steppe grond) was begroeid met bos en hei en kreeg de plaatselijke benaming "de Steppe van Jeppe". De eerste jaren werden gebruikt om de grond te ontginnen en om een woonhuis en schuren te bouwen. Het woonhuis in de zestiger jaren...

De schuren werden gebruikt als kippenhok. Later volgde de bouw van een kuikenbroederij (de huidige kantine). In de jaren rond 1970 ging het niet goed met deze agrarische sector. Geleidelijk werd daarom het agrarisch bedrijf omgebouwd tot recreatiebedrijf. De kippenhokken werden vakantiehuisjes, de broeierij werd kantine.

De oude schuren, tegenwoordig vakantiehuisjes... De oude broeierij, tegenwoordig de kantine...

In 1980 was dit project voltooid en was de Steppe volledig gericht op de recreatie. Met de komst van de opvolgers (de huidige eigenaren) rond 1985, werd ook het kampeerterrein voltooid en werden diverse voorzieningen aangelegd.

Daarom bestaat de Steppe al 25 jaar als vakantieoord. En dat hebben we afgelopen zomer geviert met diverse akties. Een indruk hiervan vindt u in het fotoalbum.

De ingang rond 1980...

Nieuws

Dit is de "slogan" sinds 2009.

De afgelopen zomers kregen we te maken met een verminderde belangstelling voor de activiteiten die door ons georganiseerd werden. De kinderen vermaken zich prima op het park en wij kunnen daar niet veel meer aan toe te voegen, zo lijkt het wel. Ook door de vakantiespreiding stellen steeds meer families het op prijs om in rustigere weken, als er niets georganiseerd wordt, op vakantie te gaan. (buiten het hoogseizoen) En dit bevalt hen prima.

We hebben daarom besloten om geen activiteiten in het hoogseizoen meer te organiseren.

Ook de kantine, de broodservice en frietkraamservice liepen zeer slecht. Zelfs niet meer rendabel genoeg om hier personeel mee te belasten en dit door te berekenen in de verhuurprijzen. Het ligt dan voor de hand dat we hiermee moeten gaan stoppen. De extra kosten die we in het verleden hiervoor moesten maken, en waardoor in het hoogseizoen de prijzen hoger lagen, zijn nu terug geschroefd. Dit resulteert in betaalbare huurprijzen tijdens de vakantieweken.

Ook voor het kamperen ging de prijs omlaag.

Wij hopen dat onze gasten begrip hebben voor deze wijzigingen. De Steppe is nu meer een vakantieadres geworden zonder extra "toeters en bellen" die u dan ook niet hoeft te betalen.

 

 

 

 

 


Naar welkomstpagina
Naar bovenkant pagina